Wie is Wie

Iwan Mahadew

Ik sta voor een eerlijk beleid, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, maar waar ook iedereen naar zijn of haar mogelijkheden bijdraagt. Niemand valt buiten de boot, iedereen kan volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Mensen die het tijdelijk of langer even tegen zit, verdienen ondersteuning. Vanuit hun omgeving, vanuit verenigingen, vanuit de gemeente.  

Ik sta voor progressieve politiek. Ik vind de menselijke maat belangrijk. Iedereen moet de kans hebben gezond en gelukkig te leven, in een dorp waar bekenden, familie en vrienden. In dat dorp zijn goede voorzieningen aanwezig met goede zorg voor jong en oud. Die zorg is niet gebaseerd is op tarieven en minuten, maar draait om mensen. In samenspraak met deze mensen wil ik naar antwoorden zoeken op de veranderende samenleving en perspectief bieden voor de toekomst.

Ik sta voor een toekomstbestendig, duurzaam beleid. Voor een Hoeksche Waard waar het mooi, rustig, veilig en aangenaam leven is en waar voldoende werk beschikbaar is. Ik vind het belangrijk dat dorpen hun eigen karakter behouden en die via goede verbindingen goed bereikbaar zijn. Ik ben pro-HW.

De afgelopen 12 jaar was ik lid van de gemeenteraad in Oud-Beijerland. Eerst als burgerlid, vervolgens als raadslid en fractieleider. Ik heb daarin samengewerkt met enthousiaste collega’s die als raads- of burgerraadslid meehielpen het progressieve gedachtegoed uit te dragen. Ik hoop dit de komende jaren voor de gehele Hoeksche Waard voort te zetten. Met een mooie verkiezingsuitslag hoop ik dat we als PHW zitting kunnen nemen in het eerste college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente.

Britt van Daalen

Ik ben Britt van Daalen, 19 jaar oud en ik woon in Oud-Beijerland. Ik studeer momenteel aan de Erasmus Universiteit.

Ik voel me enorm vereerd dat ik op de lijst van progressief Hoeksche Waard mag staan. Reeds vanaf mijn achtste levensjaar droom ik ervan om ooit iets te kunnen betekenen voor andere mensen, en ik denk dat politiek een middel is om dat bij uitstek te kunnen doen.

Ik wil, als raadslid in de Hoeksche Waard, iets kunnen betekenen voor alle inwoners uit alle kernen. Ik wil iedereen, jong en oud, een stem geven en opkomen voor ieders belang. Daarnaast vind ik het belangrijk om actief met de burgers te spreken over problemen die spelen, over wat hen bezighoudt etc. Het is mijns inziens namelijk cruciaal dat wij, de volksvertegenwoordiging, niks invullen voor de burger maar hen zelf aan het woord laten om te vertellen wat zij willen!

Ik heb expliciet gekozen voor PHW, aangezien ik sta voor een beleid waarin we sociaal met elkaar omgaan, elkaar helpen wanneer dat nodig is en de overheid zich actief inlaat met de burger indien dan noodzakelijk is. Uiteraard heeft de burger zelf ook een eigen verantwoordelijkheid om voor geluk te zorgen!

Mijn motto is dan ook: de maatschappij maak je niet voor de burgers maar de maatschappij maakt je met de burgers!

Carola Schouten

“Ik ga mij de komende jaren inzetten voor de Hoeksche Waard met aandacht voor mens, dier en natuur”.


Leon Boënne

Ik ben 59 jaar geleden geboren in Breda, en heb 3 kinderen en 2
kleinkinderen. Ik heb lang bij een Rotaryclub gezeten waaronder in diverse
bestuursfuncties en als voorzitter. Mijn hobby’s zijn o.a. wandelen of fietsen
door ons prachtige Hoeksche Waardse natuurlandschap hierop ons eiland, mijn familie en vrienden, cultuur en theater.

Ik omschrijf mijzelf als een zeer ervaren sociaal, economisch, financieel en
algemeen manager, met goede sociale vaardigheden, een bruggenbouwer,
bestuurder, teamgeest. Ik heb in loop der jaren in binnen en buitenland gewoond en gestudeerd, tijdens mijn Accountancy studie heb ik gewerkt voor PriceWaterhouseCoopers, een van de grootste accountantskantoren van de wereld, behorend tot de BIG 4.
Na mijn opleiding tot Registeraccountant heb ik nog een executive MBA studie gedaan en Arbeidsrecht en Internationaal recht, eigen bedrijven gehad en gewerkt als interim manager.

Ik heb o.a. gewoond in Oud Beijerland en nu in Mijnsheerenland, ik zie onze nieuwe partij PHW grote mogelijkheden voor onze nieuwe gemeente Hoeksche Waard, waar iedereen een goede toekomst moet krijgen. Hier zal ik mijn uiterste best voor gaan doen, als u mij die kans geeft, met Uw stem op 21 november a.s.! Ik ben communicatief en wil graag het liefst met iedereen kennis maken in de gemeente de komende jaren Ik ben in bezit van een groot actief sociaal netwerk en heb al jaren interesse in de politiek. Ik ben onder meer in Den Haag adviseur geweest voor vaste kamercommissies.

Werkgelegenheid, ook voor 50+ en een goed bestaansrecht voor MKB en ZZP’ers, financieel en sociale zaken, ouderenzorg en verantwoorde en passende gemeente begrotingen zijn mijn belangrijkste aandachtspunten.

Jos Pietersen

Waarom voor mij de PHW in een nieuwe gemeente Hoeksche Waard?

lk ben Jos Pietersen, 61 jaar en woon in Nieuw Beijerland. lk ben al heel lang getrouwd en heb samen met mijn vrouw een zoon van 27 die nu
voor zichzelf een bedrijfje aan het starten is.

lk heb altijd al iets gehad met het algemene belang. lk werk al meer dan 40 jaar bij de politie in Rotterdam. lk denk met dat werk iets te kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dat gaat niet altijd makkelijk, maar toch. lk ben ook lid van het bestuur van een landelijke vakorganisatie: De Algemeen Christelijke Politiebond. Ook in dat kader zijn voor mij de mensen, in dat geval meer de politiemensen, voor mij een drijfveer. Het is goed dat in een bedrijf van 65.000 mensen de menselijke maat ook nog een beetje bewaakt wordt. Voor het personeel maar ook voor de maatschappij.

In het verleden heb ik ook gezeten in het bestuur van de volleybalvereniging DVO in Oud Beijerland. Daar sportte ik toen zelf. Later ben ik ongeveer 15 jaar lang iets gaan doen bij SHO in Oud Beijerland. Dat liep dan samen op met het voetballen van mijn zoon bij die verenging, Ik ben ook een jaar of 8 lid geweest van basketbalvereniging BOB in Oud Beijerland. Dat was recreatief sporten. Een blauwe maandag heb ik nog zelf gevoetbald met wat bekenden bij SSS. Kort was dat, maar wel leuk. Ook heb ik 4 jaar lang deel uitgemaakt van de medezeggenschapsraad op de Christelijke scholengemeenschap Willen van Oranje. Dat was in de periode dat onze zoon daar op school zat.

Van huis uit ben ik christelijk (katholiek) opgevoed maar dat is wel iets weggeëbd. Het geloof is voor mij wel belangrijk omdat ik weet dat veel mensen daar een groot belang aan hechten. Dat wil ik graag respecteren maar ik vind het wel prettig als dat andersom ook gebeurd.

De PHW? Ik zie daar een mix van gemotiveerde mensen die een algemeen belang nastreven en niet vastzitten in alleen maar eigen gedachten. Nieuw in de Hoeksche Waard en daarmee geen directe banden met oude partijen en ook geen banden met landelijke partijen die de neiging hebben aan zij-sturing te doen. Onafhankelijk dus. Ik vind het een uitdaging om te mogen bijdragen aan de start van een nieuwe gemeente waar het voor iedereen goed toeven is vanuit het idee dat wel elkaar nodig hebben om een leefbare samenleving te krijgen en te houden.

 

Kees van der Voorden

Hallo, mijn naam is Kees van der
Voorden geboren op 24 februari 1946 in Oud-Beijerland. Ik woon daar nu nog
steeds, dus een geboren en getogen Oud-Beijerlander, net als mijn vader
trouwens. Ik ben getrouwd en we hebben twee kinderen, een schoonzoon en twee
kleinkinderen.

Ik ben vanaf mijn 16e
begonnen met werken, eerst als boekhouder en later in de automatisering en daar
werk ik nog steeds in. Dat deed ik eerst in loondienst en daarna als zelfstandig
ondernemer, een zogenaamde zzp-er. Mijn werkterrein was de administratieve
automatisering. Ik kwam bij klanten in heel Nederland, België en Duitsland.

Mijn hobby’s zijn hardlopen,
voetbal en sport in het algemeen. Hardlopen doe ik nog elke week voor de
broodnodige lichaamsbeweging. Ook ga ik elke week naar SHO kijken, hetzij uit
of thuis. Ik ben al meer dan zestig jaar lid van SHO, waar ik in het bestuur
heb gezeten en penningmeester ben geweest.

In 2008 en 2009 was ik één van
de drijvende krachten van het Comité Belangen Bewoners Sabina(CBBS). Voor de
mensen die het gevolgd hebben, is het ons gelukt na twee gewonnen rechtszaken
om de bewoners van verzorgingshuis Sabina in Oud-Beijerland te houden.

Op dit moment ben ik meer dan 48
jaar lid van de FNV en sinds 2009 lid van de PvdA. Ook ben ik meer dan  48 jaar lid van de VARA. Voor de PvdA is dit
mijn tweede termijn als burgerraadslid. Ook ben ik bestuurslid,
campagnecoördinator en penningmeester geweest van de PvdA Hoekse Waard.

Ik ben van de PvdA Hoeksche
Waard overgestapt naar PHW (Progressief Hoeksche Waard) en medeoprichter van
die laatste partij. Ik besteed daaraan meerdere uren per dag om alle zaken die
geregeld moeten worden ook daadwerkelijk tot uitvoering te laten komen. Dat doe
ik graag, want wij zijn er voor iedereen in de Hoeksche Waard.

Jared Roessel

Ik ben Jared van Roessel en ik ben 22 jaar. Ik woon in de gemeente Korendijk in Goudswaard.Ik heb bewust gekozen om lid te zijn van Progressief Hoeksche Waard, omdat ikvan mening ben dat PHW oog heeft voor de uitdagingen, waarmee jongeren tekampen hebben en waarmee jongeren zich bezighouden. Dit laatste kan wat PHWbetreft het beste door jongeren worden verwoord. Door concreet kenbaar te makenop welke punten PHW zich de komende periode sterk voor wil maken en de wijzewaarop PHW  de voornemens  wenst te realiseren is voor mij een indicatiedat het niet alleen bij beloftes zal blijven. Daarnaast ben ik teleurgesteld inde interesse die met name de traditionele partijen de afgelopen periode hebbengetoond voor de jeugd. Daarom heb ik ervoor gekozen om een bijdrage aan dedoelstellingen van PHW te leveren door mij verkiesbaar te stellen. Ik rekendaarom op jullie steun op 21 november 2018 door op Progressief Hoeksche Waardte stemmen.

Thimo Herrewijnen

Mijn naam isThimo Herrewijnen. Ik ben 21 jaar.  Ik woon in de gemeente Korendijk en ben lid van Progressief Hoeksche Waard . Ik ben zeer vereerd om op dekandidatenlijst te staan staan van deze jonge lokale partij,  omdat ikvind dat de gevestigde partijen geen of onvoldoende oog hebben voor “de dingen”die jongeren bezig houden. Te denken valt aan betaalbare huisvesting,werkgelegenheid en vooral ontspanningsactiviteiten door jongeren  en voorjongeren.  Ook vind ik dat er voor ouderen voldoende mogelijkheden moetenworden geboden om prettig in de Hoeksche Waard te blijven wonen.  Doorjongeren op de kandidatenlijst te plaatsen voor de nieuwe gemeenteraad, laatProgressief Hoekse Waard zien, dat zij durft jongeren verantwoordelijkheid tegeven. Ik vraag u daarom om ons te steunen en roep zowel jongeren als ouderenop om op 21 november 2018 op Progressief Hoeksche Waard te stemmen.