Statements en speerpunten

 

5 STATEMENTS

♦ Gratis OV voor 65+ met een min.inkomen of alleen AOW

♦ Studentenwooneenheden met een max. huurprijs van €350,- incl. gas, water, licht en internet

♦ EHBD: Eerste Hulp Bij Dementie

♦ Meer en betere ondersteuning voor de mantelzorger

♦ Hoeksche Waard Veilig!

 

10 SPEERPUNTEN

♦ Banengroei door stimulering van de lokale economie

♦ Meer banen voor 50-plussers en jongvolwassenen

♦ Positief en laagdrempelig jeugdbeleid

♦ Kleinschalig en betaalbaar wonen voor ouderen

♦ De zorg preventief en passend

♦ Kunst en cultuur waarborgen

♦ Energietransitie OK! Maar dan wel laagdrempelig en betaalbaar!

♦ Skateparken, fitnesstoestellen en speeltuinen in de openbare ruimte

♦ Terugdringen hondenpoepoverlast

♦ Een duurzame, milieuvriendelijke, diervriendelijke en natuurlijke leefomgeving